Dagtilbudet er hver mandag og torsdag fra kl. 09.30-13.30 ved Alderspensjonatet/ sansehagen tilknyttet Alderspensjonatet. 
Det vil være eget personell som vil bistå og være sammen med brukerne, utføre og organisere aktiviteter, gå turer og annet. 
Aktivitetene vil variere og vil være tilpasset brukerne.

Inkludert i tilbudet er transport fra hjemmet, kaffe/ kake, 
diverse aktiviteter,  middag og transport hjem.
Tjenesten er vedtaksbasert, og må derfor søkes på. 
Søknadsskjema kan fås på Helsesenteret, hjemmesykepleien eller ved å kontakte saksbehandler Elin Karlsen på tlf: 78 98 54 43

Ved spørsmål kan seksjonsleder i Åpen omsorg, 
Gry-Therese Hoigari kontaktes på tlf: 78 98 54 45