Teknisk etat ønsker å opplyse om at det er satt opp en fartshump i Nordskogvegen i nærheten av Nordskogen skole.

Dette er gjort med tanke på å forbedre trafikksikkerheten i forhold til barneskolen og barnehagen.

Fartsgrensen er fortsatt den samme, men det oppfordres til å fortsatt vise hensyn til barn og myke trafikanter i området.

Fartsdumpen vil taes vekk til vinteren og settes tilbake neste sommer.