Hva kan du forvente av fysioterapeuten?

 • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg 
 • Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg
 • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov
 • Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere
 • Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring.

Hva forventer fysioterapeuten av deg?

 • At du er delaktig i å sette mål for behandlingen
 • At du engasjerer deg aktivt i behandlingen og følger de råd som blir gitt
 • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time

Avbestilling av time hos fysioterapeuten må skje innen 24 timer før avtalt time. Timer som ikke er avbestilt innen fristen må betales i sin helhet av pasienten.

Hva koster fysioterapi?

Pasienter på i behandling betaler egenandel. Unntaket er barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade. Disse er fritatt fra betaling av egenandel.

Priser på egenandeler kan du finner her.

Egenandel til fysioterapi kommer inn under egenandelstak 2 og grensen for frikort utgjør kr. 2085.

Ordningen med frikort er automatisert. Dette betyr at du vil få frikortet automatisk i posten innen 3 uker etter at egenandelstaket er nådd. 

 

 

Hvilken kvalitet kan du forvente av fysioterapitjenesten?

Fysioterapi er et fag i utvikling og som pasient kan du forvente at fysioterapeutene holder seg faglig oppdatert. Kunnskapen om hvilke behandlingsformer som virker og hvordan plager og symptomer oppstår og påvirker oss vet vi mye mer om i dag enn for en del år siden. Nedenfor finner du en liten liste over enkelte utsagn som nyere forskning og kunnskap har vist at er uheldige eller misvisende.

Det er lov til å stille kritiske spørsmål hvis noen:

 • påstår at behandling “fikser”, “korrigerer” eller “setter på plass” noe i kroppen din
 • påstår at det er uheldig eller farlig å bøye seg eller å løfte
 • påstår at behandling “løsner” på bindevevet ditt
 • påstår at symptomene og plagene dine i hovedsak er forårsaket av for dårlig kroppsholdning eller feil sittestilling
 • påstår at årsaken til smertene dine er "muskelknuter"
 • påstår at svak kjernemuskulatur er årsaken til dine plager
 • påstår at plagene dine skyldes at muskel- og skjelettsystemet ditt er "ustabilt"
 • foreslår å behandle deg med terapeutisk ultralyd
 • tar betalt for å legge varmepakker på deg (dette kan du gjøre helt gratis hjemme)

Kontaktinformasjon

Fysioterapeut Jørgen Jerstad Martnes

Telefon: 78 98 54 21

E-post: jorgen.jerstad.martnes@batsfjord.kommune.no

 

Fysioterapeut Mads Ekset Bjørnaas

Telefon: 78 98 54 22

Mobil: 41 49 00 38

E-post: mads.bjornaas@batsfjord.kommune.no

 

Besøksadresse: Helsevegen 1, 9990 Båtsfjord