Fysioterapi

 

De kommunalt ansatte fysioterapeutene i Båtsfjord holder til i lokaler på Helsesenteret og utøver fysioterapi til personer fra 0-100 år. Kommunen har også to fysioterapeuter med driftstilskudd som driver egne institutter.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å få oppfølging av fysioterapeut. Det er utarbeidet et henvisningskjema hvor en selv kan fylle ut personopplysninger samt beskrive hva det ønskes hjelp til. Dette kan sendes per post til Fysioterapi, Postboks 601, 9991, Båtsfjord. Eventuelt leveres på Helsesenteret (Helsevegen 1, 9990, Båtsfjord).

Pasienter i behandling betaler egenandel. Unntaket er barn under 16 år, personer med frikort for helsetjenester og personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste). ​Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Egenandelstaket for 2021 er 2460 kroner. Priser på egenandeler finner du her.

 

Kontaktinformasjon

Fysioterapeut Lars Kristian Hasselø

Telefon: 789 85 422

Mobil: 414 90 038

E-post: lars.kristian.hasselo@batsfjord.kommune.no

 

Fysioterapeut Vilde Marie Næss

Telefon: 789 85 421

E-post: vilde.marie.naess@batsfjord.kommune.no

NB! Ikke informer om sensitive personopplysninger på e-post