Før pandemien rammet oss, var det mange  klager på at det var alt for mange å trente samtidig. Alt for mange brukere til et så lite rom. Det hadde de for såvidt rett i, så vi kan ikke gi noe frislipp på antall som trener samtidig, men antall som kan trene samtidig skal nå, i en prøveperiode,  opp til 10 stykker. På denne måten er det flere som får trent når de ønsker det.

Det er nå også lov å trene mer enn èn time. (de som vil trene 2 timer må booke to timer i appen)  Poenget er at det ikke skal være flere på styrketreningsrommet enn 10 stk, fordi rommet er såpass lite som det er.

Skulle det skje at vi får klager på at det blir mye venting på apparatene, eller at det blir for trangt, vil vi vurdere å justere antall samtidige brukere. Men om det går bra, beholder vi ordningen slik den nå blir.

Prisene for å bruke rommet vil nok holde seg slik de er i dag, en liten stund til.  Dere, brukere, vil selvsagt få beskjed i forveien når prisene går opp. (Mest sannsynlig utpå nyåret.) 

Det er opp til kommunestyret å avgjøre når prisene går opp igjen, og hvor mye.

Endringene beskrevet her, gjelder fra dags dato og fremover.

Vi minner om at pandemien enda ikke er erklært som "over", så dere må fremdeles sprite utstyr dere bruker.