GUDSTJENESTE

I

BÅTSFJORD KIRKE

Søndag 26. juli, kl. 11.00

Offer til Kirkens Familievern

Dåp

 Liturg: Paul Skuland

Organist: Inger Kjeldsen

Kirketjenere: Solfrid Hammer/Vårynn Libakken

Dispensere for desinfisering er tilgjengelig i våpenhuset.

Overhold 1 meters avstand både i og utenfor kirken.

Det er satt et maksimumsantall på 50 personer til stede.

Det er avmerkede sitteplasser i kirken.

Av hensyn til eventuell smittesporing må alle registrere seg med navn og telefonnr.