GUDSTJENESTE

I

BÅTSFJORD KIRKE

Søndag 28. juni, kl. 11.00

Offer til Blå Kors

Dåp

 Liturger: Anne Kirsti Kjenne

Organist: Øyvind Hauken

Kirketjener: Håkon Hågensen

Dispensere for desinfisering er tilgjengelig i våpenhuset.

Overhold 1 meters avstand både i og utenfor kirken.

Det er satt et maksimumsantall på 50 personer til stede, inkl. ansatte.

Det er avmerkede sitteplasser i kirken.

Av hensyn til eventuell smittesporing må alle registrere seg med navn og telefonnr.