For øyeblikket er det pågående arbeid med å legge nye vann- og avløpsledninger til private eiendommer i området. Dette er meddelt avsluttet i løpet av uke 3.

 

Videre vil arbeidet gjenopptas mot våren, med fortsettelse utover sommeren.

Da skal det gjenstående arbeidet (lavspent/fiber, fortau, gatelys og veioppbygging med asfaltering) fullføres

 

 

- Teknisk Etat