Helsestasjon       kst 14.12.16 sak 68/16
  Reisevaksine voksen  kr              160  kr                180  
    barn u/18 år  kr              160  kr                180  
  Hørselstest    kr              160  kr                180  
  Influensavaksine over 20 år  kr              160  kr                180  
  Utleie bilstol pr. dag  kr                 85  kr                100  
    pr. uke  kr              160  kr                180  
    utover en uke  kr              305  kr                340  
  Utleie brystpumpe - utover pris for engangssett  kr              305  kr                340  
           
Helse og omsorg       kst 13.12.17 sak 40/17
  Kostpris Alderspensjonatet        
  Frokost  pr. stk  kr                 52  kr                   60  
  Middag pr. stk  kr                 92  kr                100  
  Middag 1/2 porsjon pr. stk  kr                 52  kr                   60  
  Kvelds  pr. stk  kr                 52  kr                   60  
  Helpensjon pr. mnd  kr           5 890  kr             6 480  
           
  Måltider tilgjengelig ved ombringing fra kjøkken ut fra Helsesenteret    
  Middag pr. stk  kr                 92  kr                100  
  Middag 1/2 porsjon pr. stk  kr                 52  kr                   60  
  Transport kommer i tillegg  pr. porsjon  kr                 18  kr                   20  
           
  Korttidsopphold i institusjon/eventuelt i leilighet        
  Prisene settes av departementet        
  Korttidsopphold gitt som avlastningstilbud    gratis   gratis   
  Korttidsopphold inntil 60 døgn  pr. døgn  kr              160  endres i hht. rundskriv fra H/O dep. 
  Enkeltstående dag- eller nattopphold pr. stk  kr                 80  endres i hht. rundskriv fra H/O dep. 
  Korttidsopphold (utenom avlastning) mer enn 60 døgn pr. kalenderår betales etter samme regler som for langtidsopphold, men uten friperiode på en måned.       
  Makspris på kortidsopphold på istitusjon fastsettes i rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet. Rundskrivet foreligger vanligvis ikke før i slutten av desember. Prisene på dette ajourføres i hht. nytt rundskriv. 
           
  Husleie        
  Dette gjelder nye husleiekontrakter. All annen husleieøkning må skje i samsvar med husleielovens kap 4. Den nye husleien under ved økninger jf. Husleielovens kap 4, blir da denne husleien i pkt. 3.1. og 3.2. 
           
  Forslaget for 2019 er at satsene for nye leiekontrakter økes med KPI, 3,5 %, samt økning på støm med 10 %. De som allerede er leietakere reguleres ihht. inngåtte leieavtaler.
           
  Alderspensjonatet   2018 forslag 2019 sist endret
  Leilighet 25 m2 - inkl. strøm pr. mnd  kr           3 300  kr             3 410 kst 13.12.17 sak 40/17
  Leilighet 30 m2 - inkl. strøm pr. mnd  kr           6 000  kr             6 210  
  Leilighet 71 m2 - inkl. strøm pr. mnd  kr           7 150  kr             7 400  
           
  Pu-boliger        
  Leilighet 60 m2 pr. mnd  kr           7 150  kr             7 400  
  Strøm leilighet 60 m2 pr. mnd  kr              550  kr                610  
  Leilighet 81 m2 pr. mnd  kr           7 400  kr             7 660  
  Strøm leilighet 81 m2 pr. mnd  kr              650  kr                720  
  Leilighet 90 m2 pr. mnd  kr           7 700  kr             7 970  
  Strøm leilighet 90 m2 pr. mnd  kr              660  kr                730  
           
      2018 forslag 2019 sist endret
  Hjemmehjelp/paktisk bistand       kst 13.12.17 sak 40/17
  Husstander m/nettoinntekt < 2G fast pris pr. mnd  kr              205  endres i hht. rundskriv fra H/O dep. 
  Husstander m/nettoinntekt >2G til 3G pr. time  kr                 92  kr                100  
  Husstander m/nettoinntekt >3G til 5G pr. time  kr              139  kr                150  
  Husstander m/nettoinntekt >5G pr. time  kr              237  kr                260  
  Maks betalingssatser pr. måned:        
  Husstander m/nettoinntekt < 2G fast pris pr. mnd  kr              205  endres i hht. rundskriv fra H/O dep. 
  Husstander m/nettoinntekt fra 2G til 3G pr. måned  kr              289  kr                320  
  Husstander m/nettoinntekt fra 3G til 5G pr. måned  kr              706  kr                780  
  Husstander m/nettoinntekt >5G pr. måned  kr           1 766  kr             1 950  
           
  Trygghetsalarmer        
  Abonnementspris - faktureres pr. kvartal pr. år  kr           2 665  kr             2 930  
           
  Kantine        
  Middag for ansatte pr. stk  kr              115  kr                130