Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
FOMA

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR IDRETTS- OG FRIOMRÅDE PÅ FOMA

I henhold til plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8 kunngjøres det oppstart av detaljregulering for et område på Foma i Båtsfjord sentrum til idretts- og friområde. Hensikten med planen er å legge til rette for ny fotballbane. Frist for innspill til planarbeidet er 7. juli 2021. 

Båtsfjord sett fra Skrovnes

Høring om friluftslivsområder i Båtsfjord kommune

Båtsfjord kommune har foretatt en kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Båtsfjord kommune.

Vi ønsker nå innspill fra alle dere som har kjennskap til friluftsliv i kommunen, for å kvalitetssikre informasjonen. Vi ønsker særlig informasjon om områder som er viktig for barn/unge og personer med funksjonsnedsettelse.

Høringsfrist: 04.05.2021