Endelig kan vi ønske velkommen til gudstjeneste søndag 31. mai ,1. pinsedag kl. 11.00 i Båtsfjord kirke.
Gudstjenester for sommeren og konfirmasjon til høsten blir snart annonsert.
Noen retningslinjer som vi vil informere om :
1. Det er satt et maksimumsantall på 50 personer til stede, inkl.
ansatte. Medvirkende som skal bidra til at smittevernreglene
følges kommer i tillegg. Minimum 1 meter mellom hver person i
selve lokalet, ved inngang/utgang og eventuell
samling i friluft.
2. Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer.
3. Informasjon i våpenhuset med råd for å unngå smitte og om
registrering av deltagende. Det legges fram daterte lister i
våpenhuset hvor navn og telefon nr. påføres. Listen oppbevares i
10 dager før makulering. Listen utleveres kun til helsemyndighet
ved forespørsel om smittesporing.
4. God håndhygiene,bruk desinfisering som er tilgjengelig i
våpenhuset.
5. Det er avmerket plass for inntil 3 personer i annenhver
benkerad.
Har du spørsmål så ta kontakt med oss på menighets
kontoret eller spør personalet som er tilstede under
gudstjenesten.
Velkommen skal du være.