For å få vedtak om fri skoleskyss, samt motta ditt skyssbevis, må du registrere ditt skyssbehov på http://www.snelandia.no/skoleskyss/grunnskole (also information in english). Etter utfylt skjema lever til skolen enten på mail: peeste@batsfjord.kommune.no, eller send ferdig utfylt skjema med eleven på skolen i papirformat. Levers til lærer.

Skolebussen kjører om morgenen kl 7.50 fra fjorden. Alle elevene bør da stå klar på busstoppet. For de elevene som skal gå på ved Sildabakken, kan de gå på bussen når den kjører til fjorden.

Bussen stopper:

  1. Sildabakken kl.07.45 / 7.50
  2. Fjorden kl 7.50
  3. Politistasjonen (gamle shell)
  4. Holmen
  5. Møbelsenteret/4H
  6. Nordskogen skole

Bussen kjører fra skolen og hjem kl 15.00.

Elevene må ta med seg mottatt busskort som scannes når de går om bord.

Elever som ikke har rett til gratis skolebuss, kan kjøpe bussbillett (kun kontaktløs billettering under coronasituasjonen):
(Its possible to buy a bus card. Its maybe not possible right now because of Covid-19)

  • Kjøpes fysisk på bussen med visakort eller via mobilapp for de større elevene som går med mobiltelefon. www.snelandia.no
  • Pris periodebillett for barn: Billett for 30 dager koster 340 kroner og 90 dager koster 880 kroner.
  • I tillegg kommer en engangskostnad på 100 kr for et fysisk kort som lades opp hver mnd. Dette må medbringes på bussen og scannes hver dag.

For de foreldrene som ikke har anledning til å være med å kjøpe bussbillett på morgen, er det mulig å kjøpe på Boreal/Snelandias storbuss som står parkert på torget på søndags ettermiddager kl 16.30. Skolebussjåførene kan også være behjelpelig med å få kjøpt kort etter arbeidstid.

If you have any questions about the school bus, or need help applying online or buying a bus card, please contact Peer Ivar Stenumgaard via tlf 476 07 008.

Peer Ivar Stenumgaard          
Avdelingsleder Nordskogen skole    

13.08.2020