Fra og med barnehageopptaket 2020 (hovedopptak 1. april) vil søknad om barnehageplass i Båtsfjord kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal.
Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage.
Dette informasjonsskrivet vil gi deg informasjon om hvordan du logger deg på foresattportalen, og hvordan du i portalen legger inn søknad om barnehageplass.

Lenke direkte til Visma Flyt Barnehages foresattportal: https://barnehage.visma.no/batsfjord .
Ved å klikke på denne linken (eller klikke på bildet nedenfor), kommer du til innloggingssiden i foresattportalen.
Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Flyt barnehage.PNG
 

I foresattportalen har du mulighet til å velge enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.

 

Søknad om barnehageplass består av følgende trinn, hvor foresatte må legge inn informasjon:

 

1. Opplysninger om barnet


a. Fødselsnummer
b. Navn


2. Kontaktopplysninger om foresatte
 

c. Relasjon til barnet
d. Mobiltelefonnummer
e. E-postadresse
f. Legg evt. til medsøker


3. Velg barnehage


g. Ønsket oppstartsdato
h. Barnehager i prioritert rekkefølge
i. Plasstype

 

4. Andre opplysninger
 

j. Morsmål
k. Opptakskriterier barnet oppfyller
l. Dokumentasjon for kriterier hvor dette kreves
m. Andre relevante opplysninger

 

5. Kontrollskjema
 

n. Kontroll av opplysninger i søknad
o. Innsending av søknad

 

 

Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen, til Visma Flyt Barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

 

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknad i foresattportalen, kan du henvende deg til
Britt (telefon 789 83 246) eller Susanne (telefon 789 83 206)

 

Lykke til!

 

Med vennlig hilsen Båtsfjord kommune, barnehagene