www.nordatlas.no

Nedbørsfelt, kraftlinjer, fiskerihavner, beredskapsdepoter, kultur og kulturminner, fredede bygninger, SEFRAK registrerte bygninger, elgfellinger, eiendomsgrenser og mye mer.

www.nordatlas.no

Tur og Kulturstier i Båtsfjord

Kart med forslag til løyper for vandrere og turgåere.

Tur og Kulturstier i Båtsfjord

Oversiktkart Båtsfjord Tettsted

Kart over aktører i Båtsfjord

Kart