Planstrategien gir kommunen:
 Rom for å gjøre strategiske veivalg for ønsket utvikling
 Videreutvikling av lokaldemokratiet
 En anledning til å vurdere planbehovet samlet for valgperioden.

Den forrige planstrategien for Båtsfjord kommune gjaldt for perioden 2012 – 2015. Det ble ikke utarbeidet planstrategi etter siste kommunevalg. Planutfordringene er så vidt store at det ikke er hensiktsmessig å vente til neste valgperiode. Denne planstrategien gjelder derfor for resten av planperioden 2015 – 2019.

Dokumenter:

1. PLANSTRATEGI FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2018-2019

2. MERKNADSBEHANDLING

06.02.06.jpg