Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen er det viktigste overordna styringsdokumentet til kommunen, og består av en samfunnsdel og en arealdel. I samfunnsdelen skal de 
langsiktige, politiske prioriteringene ligge. Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Alle kommunale planer skal være forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen er styrende for kommunens økonomiplanarbeid.

Forside

Høring av kommuneplanens samfunnsdel

Båtsfjord kommune planlegger for framtiden. Formannskapet i Båtsfjord har vedtatt å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 26.oktober 2020.

Samfunnsdelen forsidebilde