Kommunen har også et telefonnummer du kan ringe til med spørsmål rundt vaksine. Nummeret dit er 902 98 228

Denne telefonen er åpen mellom 12.00 til 14.00 alle hverdager.