Du kan bestille time selv på nett med Bank ID.
Dette kan du gjøre med å logge inn på:
http://timebestilling.remin.no/ velg Båtsfjord kommune og logg inn koronavaksine.
Du kan også hjelpe andre å bestille time via din Bank ID.

Etter disse 2 vaksine dagene pauser vi vaksineringen og vil kun vaksinere etter behov.