Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kultur og Lokaler

Priser for 2019

Kulturskolen       kst 20.06.18 sak 21/18
  Elever over 20 år Selvkost, pr. år  kr         11 040  kr           12 150  
  Elever under 20 år pr. år  kr           2 530  kr             2 780  
  Søskenmoderasjon 2 barn - 20 % pr. år  kr              510  kr                560  
  Søskenmoderasjon mer enn 2 barn - 40 % pr. år  kr           1 010  kr             1 110  
  Utleie av instrument (begrenset utvalg) pr. år  kr           1 040  kr             1 140  
  Salg av tjenester til kor/korps for voksne Selvkost, pr. time  kr              580  kr                640  
           
  Nye priser gjelder for skoleåret 2019/2020        
           
Svømmehall       kst 14.12.16 sak 68/16
  Timepris for utleie til lag/foreninger pr. time  kr              289  kr                320  
  Timepris for utleie av basseng til andre pr. time  kr              588  kr                650  
  Billettpris, pensjonister for åpningstiden  kr                 50  kr                   55  
  Billettpris, voksne for åpningstiden  kr                 80  kr                   90  
  Billettpris, barn for åpningstiden  kr                 30  kr                   30  
           
Øvrige skolelokaler       kst 14.12.16 sak 68/16
  Utlån av skolelokaler til bursdager og lignende  gratis   gratis   
           
Idrettshall          
  Treningsavgift idrettslag       kst 14.12.16 sak 68/16
  1/1 hall, fra 20 år pr. time  kr              294  kr                320  
  1/3 hall, fra 20 år pr. time  kr              121  kr                130  
  Skyte/bryterom pr. time  kr              121  kr                130  
  Styrketrening ordinær/ungdom pr. år kr 3 070/2 010  kr  3 380/2 210   
  Styrketrening ordinær/ungdom 1/2 år  kr 1 770/1 230  kr  1 950/1 350   
  Styrketrening ordinær/ungdom 3 mnd kr    1 030/700  kr     1 130/770   
  Styrketrening ordinær/ungdom 1 mnd kr       430/280 kr         470/310  
  Ungdom: fra 16 år eller som går på skole/universitet      
  Aldersgrensen for trening på styrketreningsrom er 16 år.      
           
  Treningsavgift næringsliv       kst 14.12.16 sak 68/16
  1/1 hall  pr. time  kr              352  kr                390  
  Idrettshall pr. døgn  kr           1 901  kr             2 090  
           
  Private        
  Kantine  pr. utleiedag  kr              698  kr                770 kst 14.12.16 sak 68/16
           
Skansen         kst 14.12.16 sak 68/16
  Festsal, fredag og lørdag ikke inntektsgivende  kr           1 906  kr             2 100  
  Festsal, øvrige dager ikke inntektsgivende    kr           1 166  kr             1 280  
  Festsal, fredag og lørdag inntektsgivende    kr           3 812  kr             4 200  
  Festsal, øvrige dager inntektsgivende    kr           1 906  kr             2 100  
  Festsal, små off.arrangermenter uten alkohol  50 % av de 4 kategoriene over 
      2018 forslag 2019 sist endret
Gymnastikksal       kst 14.12.16 sak 68/16
  Bedrifter pr. time  kr              305  kr                340  
  Foreninger pr. time  kr              121  kr                130  
           
Kino         kst 14.12.16 sak 68/16
  Kinosal utleie, ikke inntektsgivende    kr           1 166  kr             1 280  
  Kinosal utleie, inntektsgivende    kr           1 906  kr             2 100  
           
  Fastsetting av billettpriser på kino delegeres til rådmannen      
  Vanlig film (2D) voksne  kr                 80  kr                   90  
    barn/honnør  kr                 60  kr                   60  
  3D, premierer og dyr film voksne  kr              100  kr                110  
    barn/honnør  kr                 80  kr                   90