Båtsfjord sokn har 1 kirke med nærliggende gravplass, i tillegg til en eldre gravplass som vedlikeholdes. Videre har soknet 2 kapell og 1 menighetshus. Båtsfjord kirke ligger i tettstedet og brukes hele året, mens Syltefjord og Hamningberg kapell befinner seg ett stykke utenfor og benyttes mest i sommerhalvåret. Båtsfjord kirke har 12 stemmers orgel bygget på Vestlandske Orgelverksted og 1 flygel, mens kapellene har mekaniske harmonium. 

Båtsfjord menighet har ledig 100 % kombinert stilling som kirketjener og gravplassarbeider fra februar 2022.

I Båtsfjord menighet inngår kirketjener /gravplassarbeider i et team med sogneprest, menighetspedagog, kirkeverge og organist.

Hovedoppgaver: Tilrettelegging, deltakelse og etterarbeid ved gudstjenester, andre kirkelige handlinger og øvrige arrangement både i soknets bygg og ved gravplassen. Møter og samarbeid med staben.Generelt vedlikehold, brannvern og teknisk oppfølging av soknets bygg og anlegg, samt renhold. Utvendig stell og vedlikehold av gravplassene og soknets øvrige uteareal sommerstid. Arbeidstiden er fordelt på uke-/ helg- og helligdager. Det kan medfører ubekvem arbeidstid. Opplæring vil bli gitt. Stillingsbeskrivelse foreligger.                           

Kvalifikasjonskrav: Søkere med fagbrev ønskes, men annen relevant utdanning og praksis kan bli vurdert. Fleksibilitet, samarbeidsvilje selvstendighet og egnethet vektlegges. Søkere må beherske norsk både muntlig og skriftlig. Kunnskap om generell bruk av dataverktøy.

Ellers gjelder: Lønn og arbeidsvilkår etter HTA for Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon.                                

Medlemskap i Den norske kirke.                                                                                                 

Det kreves politiattest i henhold til Trossamfunnsloven § 20, som må foreligge før ansettelse.                                                                                                            

Det er ønskelig med to referanser.

Det kreves at vedkommende har sertifikat kl. B.

Det gjøres oppmerksom på at søkerliste offentliggjøres, jfr. Offentlighetslovens § 25.

Søknad med CV, attester, vitnemål sendes til epost: kirkeverge@batsfjordmenighet.no

Søknadsfrist fredag 14 januar 2022

Spørsmål om stillingen kan rettes til:                                                                                     

Kirkeverge Solfrid Hammer, e-post: kirkeverge@batsfjordmenighet.no ,tlf. 78983333           

Menighetsrådsleder Mette Aarnes,mob.982 20 094

Se ellers om Båtsfjord menighet på Facebook