Den brukes daglig av ungdommer og alle som er interessert kan får tildelt øvingstimer. All bruk av musikkbingen er gratis og øvingstimer tildeles fortløpende.

Ansvarlig for ungdomsklubben og musikkbingen er Marlyn Olavson som kan kontaktes på tlf. 789 85 317 /  marlyn.nilsen.olavson@batsfjord.kommune.no