Webinaret tar blant annet for seg motorferdselloven i et historisk perspektiv, forskning og erfaringer med motorferdsel i utmark, kommunenes rolle og erfaringer, juridiske betraktninger rundt hensynet til natur og friluftsliv, og friluftslivsorganisasjonenes ønsker for et revidert lovverk. Se vedlagt program for mer informasjon.

Påmelding gjøres her: Motorferdsel i norsk natur - hvordan sameksistere med friluftslivet? (deltager.no). Program og lenke til påmelding finnes også på https://norskfriluftsliv.no/webinar-motorferdsel-i-norsk-natur/

Vi ber om at påmeldingen videresendes til alle i kommunen, som kan ha interesse av dette webinaret!

 

 

 

 

Vennlig hilsen

Peter Øygard Oma

Friluftsfaglig rådgiver

+47 95764984  

peter@norskfriluftsliv.no

Nedre Slottsgate 25

0157 OSLO

www.norskfriluftsliv.no

 

Følg Norsk Friluftsliv på FacebookInstagram eller Twitter