Båtsfjord Kommune fortsetter sitt arbeid med nye forskrifter for bruk av kommunens skuterløyper, etter krav i «MOTORFERDSELFORSKRIFTENS §4.

Formålet med er å fastsette bestemmelser for bruk av skuterløypene i vår kommune. Dette innebærer:

  • Innspill til vårt arbeid angående endringer av løypenettet, eller nye forslag til løypetraseer.
  • Få på plass nye forskrifter ved bruk av løypenettet. Her kan eksempelvis nevnes; støyvurderinger, rasfarlige områder, rasting, kjørefart, bruk av privat grunn etc.

Vi har allerede fått inn en del forslag fra lag og foreninger i forbindelse med oppstarten av dette arbeidet. Det er også mulig for alle innbyggere i kommunen til å komme med innspill angående dette arbeidet!!

Henvendelser må være i oss i hende innen utgangen av februar, og kan sendes til postmottak@batsfjord.kommune.no .

Innspill etter dette vil ikke komme i betraktning.

For en oversikt vedrørende løypenettet, se www.nordatlas.no , samt kommunens hjemmeside, www.batsfjord.kommune.no , trykk på kultur, deretter motorferdsel.

 

Torbjørn Tangen             

Koordinator          

 

Med vennlig hilsen

Båtsfjord kommune

 

Mailadresse :           postmottak@batsfjord.kommune.no

TLF:                        78985300