BESTEMMELSER VED GRAVFERD I BÅTSFJORD 

 

Ved gravferdsseremoni i Båtsfjord kirke 

  • Det satt et  maksimumsantall på 50 personer uten fast tilvist plass, 200 personer på fast tilvist plass.                                                              Personer som ikke bor sammen skal holde 1 meters avstand, dette er avgjørende for hvor mange det er mulig å plassere i kirkerommet. Ansatte og medvirkende som skal bidra til at smittevernreglene følges kommer i tillegg. Antallet kan bli justert i samråd med lokal myndighet for smittevern. 

  • Syke personer og de med hjemme karantene eller hjemme isolasjon skal ikke delta. Kroppskontakt og mingling skal unngås. 

  • Informasjon om smittesporing og pålagt registrering av deltakere henger i våpenhuset. Det legges fram daterte lister i våpenhuset hvor navn og telefon nr. må påføres. Listen oppbevares i 14 dager før makulering. Listen utleveres kun til helsemyndighet ved forespørsel om smittesporing.  

  • Kisten bæres (maks 4 personer eller etter avtale med gravferdsmyndighet i Båtsfjord)  til begravelsesbil, fra begravelsesbil til gravplass på kirkegården.  

  • Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges. 

  • Begravelsesbyråene anmodes om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak. 

 

 

 

Solfrid Hammer 

Kirkeverge  

for Båtsfjord Sokn