Ved gravferdsseremoni i Båtsfjord kirke 

  • Inntil videre er det satt et  maksimumsantall på 50 personer på faste tilviste plasser, ansatte og medvirkende som skal bidra til at smittevernreglene følges kommer i tillegg. Personer som ikke bor sammen skal holde minst 2 meter avstand, bestemmelsen er avgjørende for hvor mange det er mulig å plassere i kirkerommet.                                                                                                                                                                              Antallet kan bli justert i samråd med lokal myndighet for smittevern. 

  • Syke personer og de med hjemme karantene eller hjemme isolasjon skal ikke delta. Kroppskontakt og mingling skal unngås. 

  • Informasjon om smittesporing og pålagt registrering over deltagende henger i våpenhusetDet legges fram daterte lister i våpenhuset hvor navn og telefon nrmå påføres. Listen oppbevares i 14 dager før makulering. Listen utleveres kun til helsemyndighet ved forespørsel om smittesporing.  

  • Familien (maks 4 personer eller etter avtale med gravferdsmyndighet i Båtsfjord) bærer kisten til begravelsesbil og fra begravelsesbil til gravplass på kirkegården.  

  • Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges. 

  • Begravelsesbyråene anmodes om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.