OPPDATERTE RETNINGSLINJER VED GRAVFERD I BÅTSFJORD 

 

Retningslinjer vedrørende smittevern for gudstjenester, begravelser og andre arrangement i Båtsfjord kirke gjelder fra dags dato. 

 

Ved gravferdsseremoni i Båtsfjord kirke 

  • Inntil videre er det satt et maksimumsantall på 50 personer til stede, inkl. ansatte. Medvirkende som skal bidra til at smittevernreglene  følges kommer i tillegg til antallsbegrensningen på 50. Antallet kan bli justert i samråd med lokal myndighet for smittevern. 

  • De som deltar i gravferden skal sitte spredt i lokalet med 1 meters avstand. Personer fra samme husstand kan sitte sammen. Kroppskontakt skal unngås. 

  • Syke personer og de med hjemme karantene eller hjemme isolasjon skal ikke delta. 

  • Informasjon om smittesporing og nødvendig oversikt over deltagende henger i våpenhusetDet legges fram daterte lister i våpenhuset hvor navn og telefon nr. påføres. Listen  oppbevares i 10 dager før makulering. Listen utleveres kun til helsemyndighet ved forespørsel om smittesporing.  

  • Familien (maks 4 personer eller etter avtale med gravferdsmyndighet i Båtsfjord) bærer kisten til begravelsesbil og fra begravelsesbil til gravplass på kirkegården. På kirkegården gjelder avstand med 1 meter mellom deltagende. 

  • Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges. 

  • Begravelsesbyråene anmodes om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak. 

 

 

Solfrid Hammer 

Kirkeverge  

for Båtsfjord Sokn