Ved gravferdsseremoni i Båtsfjord kirke

  • Inntil videre er det satt et generelt maksimumsantall på 100 personer på faste tilviste plasser, ansatte og medvirkende som skal bidra til at smittevernreglene følges kommer i tillegg. Bestemmelsen om avstand på 2 meter v/allsang avgjør hvor mange det vil være mulig å plassere i kirkerommet. Personer fra samme husstand kan sitte sammen.                                                         Antallet kan bli justert i samråd med lokal myndighet for smittevern.
  • Syke personer og de med hjemme karantene eller hjemme isolasjon skal ikke delta. Kroppskontakt og mingling skal unngås.
  • Informasjon om smittesporing og pålagt registrering over deltagende henger i våpenhuset. Det legges fram daterte lister i våpenhuset hvor navn og telefon nr. må påføres. Listen oppbevares i 14 dager før makulering. Listen utleveres kun til helsemyndighet ved forespørsel om smittesporing.
  • Familien (maks 4 personer eller etter avtale med gravferdsmyndighet i Båtsfjord) bærer kisten til begravelsesbil og fra begravelsesbil til gravplass på kirkegården. På kirkegården gjelder avstand med 1 meter mellom deltagende.
  • Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges.
  • Begravelsesbyråene anmodes om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.

 

 

Solfrid Hammer

Kirkeverge

for Båtsfjord Sokn