En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området. En reguleringsplan kan sette vilkår for bruken av planområdet, og kan også forby former for bruk. Det kan også påbys en rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. Planene skal utarbeides når dette er bestemt i kommuneplanens arealdel. For større bygge- og anleggsarbeider skal det alltid utarbeides regulering- eller detaljeplan.

Vedtatte planer:

Planid: Plannavn: Dokumenter:
20281975001 Reg. plan indre Båtsfjord - Planbestemmelse
- Plankart
20281986001 Reg. endring indre Båtsfjord - garasjetomt vis á vis Fiskeværsvegen 3 - Planbestemmelse
- Plankart
20281986002 Reg. endring indre Båtsfjord - Strømmen - Planbestemmelse
- Plankart
20281986003 Reg. endring indre Båtsfjord - deler av Fiskeværsvegen Solheimsvegen til Perselva - Planbestemmelse
- Plankart
20281990001 Reg. endring deler av Fiskeværsvegen Soleheimsvegen til Perselva - campingplassområde - Planbestemmelse
- Plankart
20281990002 Reg. endring deler av Fiskeværsvegen Soleheimsvegen til Perselva - avkjørsel til Solheimsvegen 32 - Plankart
20281994001 Reg. plan for Hamningberg - Planbestemmelse
- Planbeskrivelse
- Plankart
20281995001 Reg. plan for borettslag på felt B22 i Nordskogen - Planbestemmelse
- Planbeskrivelse
- Plankart
20281997001 Reg. plan for RV 891 Parsell Strømmen - Neptunelva, gang- og sykkelveg - Planbestemmelse
- Plankart
20281997002 Reg. plan for ny flyplass i Båtsfjord - Planbestemmelse
- Planbeskrivelse
- Plankart
20282001001 Reg. plan for Storholmen nord - Planbestemmelse
- Plankart
20282003001 Bebyggelsesplan for hytteområdene H1-H7

- Planbestemmelse
- Plankart H1 Ordu
- Plankart H2 Adamsdalen
- Plankart H3 Øvre Syltefjorddalen
- Plankart H4 Nedre Syltefjorddalen
- Plankart H5 Hamna
- Plankart H6 Sandfjord
- Plankart H7 Skovika

20282005001 Reg. plan for motorcrossbane i Neptundalen - Planbestemmelse
- Plankart
- Støyberegninger
20282006001 Reg. plan for Båtsfjord sentrum - del av RV 891 - Planbestemmelse
- Plankart
20282011001 Reg. plan for hestesenter i Maridalen - Planbestemmelse
- Planbeskrivelse
- Plankart
- ROS analyse
- Kvikkleire og snøskred rapport
20282012001 Reg. plan for Foma - Planbestemmelse
- Planbeskrivelse
- Plankart
- ROS analyse
20282012002 Reg. plan for fortau FV 891 Neptunelva - Fomakrysset - Planbestemmelse
- Plankart
20282013001 Reguleringsplan for industriområde på Storholmen - Planbestemmelse
- Planbeskrivelse
- Plankart
- ROS analyse
20282014001 Reguleringsplan for Båtsfjord havn - Planbestemmelse
- Planbeskrivelse
- Plankart
20282016001
Reguleringsplan for Neptunbukta