Informasjon om snøskuterkjøring på internett:

Vegvesen

Lovdata

Scooter for livet

Fylkesmannen i Finnmark - under miljøvern - motorferdsel