Kilden til PFAS er brannøvingsfeltet ved den gamle flyplassen. Basert på ny kunnskap om PFAS har FHI høsten 2020 gitt Mattilsynet anbefaling om å senke grenseverdier for PFAS i drikkevann til 2,6 ng/l som er noe lavere enn påviste konsentrasjoner i nettvannet (7 ng/l). De påviste konsentrasjonene er ikke akutt farlig, men det er viktig å jobbe med å redusere konsentrasjonen av PFAS i nettvann. Kommunen er derfor i løpende dialog med Mattilsynet i saken. På grunnlag av dette har kommunen utarbeidet følgende aksjonsliste:

  1. Det tas nye prøver av hver grunnvannsbrønn og nettvann ved boligområder og fiskeindustri i kommunen
  2. Brønn B-94 hvor det er påvist mest PFAS kobles fra
  3. Avhengig av effekten av gjennomførte tiltak vurderes det å koble på vann fra det gamle vannverket for å redusere uttak av grunnvann
  4. Det utarbeides et prøveprogram for å kartlegge innhold av PFAS i kildeområdet og i grunnvann mellom brannøvingsfelt og vannverk