Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og avgifter for Skoler og Barnehager

Gjeldene priser. 2018-2019

Virksomhet/område: barnehageplass. Prisene gjelder frem til 31.12.2019

Type plass 1.barn

Bhgsats

2016

Søsken nr 2

30%, min.krav

Bhgsats

2017

Søsken

nr 2 - 30 %

Søsken

nr 3 - 50 %

Kost

100 % plass

2655

1858

2730

1911

1365

300

80 % plass

2406

1637

2474

1732

1237

240

60 % plass

1877

1314

1930

1351

965

180

50 % plass

1600

1120

1645

1152

823

150

40 % plass

1335

935

1372

960

686

120

20 % plass

828

580

596

596

426

60

Kjøp av dag

200

 

220

 

 

 

 

 

Virksomhet/område: SFO Båtsfjord skole og Nordskogen skole 

Navn på avgift

2016

Sist endret

2017

Full plass pr. mnd

1540

2016

1540

2/3 plass

1210

2016

1210

Timebasert

100

2016

100

Søsken moderasjon

50 %

 

 

 

50 % søskenmoderasjon

Utlån av lokaler til bursdager og lignende pr. gang
Utlån av lokaler til veldedige formål pr. gang

200
 

2016


0