SKOLERUTE 2020/2021 BÅTSFJORDSKOLENE

 

Måned

Merknader

Elev- dager

Fag- dager

 

 

 

 

August

Fagdager: Mandag 17.8., tirsdag 18.8. og onsdag 19.8.

Skolestart for elevene: Torsdag 20.8

8

3

September

 

22

 

Oktober

Høstferie: Uke 41 (Mandag 5.10.- fredag 9.10.)

17

 

November

Fagdager: Mandag 16.11. og tirsdag 17.11. (16.11. felles med resten av RSK Øst)

19

2

Desember

Siste skoledag før jul: Fredag 18.12.

14

 

Januar

Første skoledag etter jul: Mandag 4.1.

20

 

Februar

Vinterferie: Onsdag 24.2. – fredag 26.2.

17

 

Mars

 

20

 

April

Påskeferie: Mandag 29.3. – mandag 5.4.

19

 

Mai

Fridager: Torsdag 13.5., fredag 14.5. (bare elevene), mandag 17.5. og mandag 24.5. Fagdag: Fredag 14.5. (kan jobbes inn)

17

1

Juni

Siste skoledag: Onsdag 23.6.

17

 

 

 

 

 

SUM

 

190

6

 

Fagdag for lærerne 14.5. kan jobbes inn etter nærmere avtale.

Nordskogen skole kan videreføre ordningen med å jobbe inn fagdager. Dette er en midlertidig særordning som begrunnes i redusert tilstedeværelse på arbeidsplassen pga. dårlig fysisk arbeidsmiljø. Ordningen forutsetter at den godkjennes i alle skolens rådsorganer.