Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Skolekrysset

Høring trafikksikkerhetsplan

2023 - 2026

Båtsfjord kommune har utarbeidet forslag til ny trafikksikkerhetsplan 2023-2026. Høringsforslaget er lagt ut på kommunens hjemmesider, med frist for å komme med uttalelse innen 4. september 2022. Både lag, foreninger, privatpersoner m.m., er velkomne til å komme med uttalelser til forslaget.

dibk logo

De nye forskriftene fra mai 2021

Se video fra Dibk.no

Fra 1. mai 2021 ble det enklere å bygge terrasser og små tilbygg. Forskriftsendringene betyr blant annet at terrasser på inntil én meters høyde med rekkverk og tilbygg som kan brukes til beboelse og varig opphold, kan bygges uten å søke. I denne filmen forklarer vi hva som er nytt.

Salmar logo større

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn – Søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på ny lokalitet - Sandfjordneset i Båtsfjord kommune: