Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
dokflyt webapp

Melde feil på gatelys i Båtsfjord Kommune

Bruk Dokflyt Publikum.

Nå kan du melde inn feil på gatelys via vår nettside. Under menyen "selvbetjening" i toppmenyen, velger du Dokflyt webapp "Varsle om feil på gatelys".

Vedtak om detaljregulering for akvakulturanlegg i Syltefjorden

Kommunestyret i Båtsfjord har i møte 24.6.21, sak 17/21 vedtatt detaljregulering for akvakulturanlegg i Syltefjorden, planID 2018003. Planens formål er å legge til rette for etablering av oppdrettsanlegg ved Sandfjordneset i Syltefjorden.