Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtak om detaljregulering for akvakulturanlegg i Syltefjorden

Kommunestyret i Båtsfjord har i møte 24.6.21, sak 17/21 vedtatt detaljregulering for akvakulturanlegg i Syltefjorden, planID 2018003. Planens formål er å legge til rette for etablering av oppdrettsanlegg ved Sandfjordneset i Syltefjorden.  

FOMA

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR IDRETTS- OG FRIOMRÅDE PÅ FOMA

I henhold til plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8 kunngjøres det oppstart av detaljregulering for et område på Foma i Båtsfjord sentrum til idretts- og friområde. Hensikten med planen er å legge til rette for ny fotballbane. Frist for innspill til planarbeidet er 7. juli 2021. 

Image by Michal Jarmoluk from Pixabay

Bygg uten å søke - terrasser og tilbygg

Skal du utvide huset ditt med en terrasse, veranda eller et nytt rom? Svar på spørsmålene i denne veiviseren for å finne ut om du må sende byggesøknad til kommunen.

 

Oppdatert med endringene fra 1. mai 2021.