Hei igjen.

Uka startet som vanlig med møte i krisestaben. Det har som kjent blitt satt et stort antall vaksiner den siste tiden, og det har fungert helt utmerket. Onsdagen startet først med møte i Helse- og omsorgsstyret, og deretter et informasjonsmøte med gruppelederne, WSP og arkitekt Ola Roald. Her fikk vi presentert de foreløpige skissene som viser en mulig plassering av den nye skolen i forkant av den gamle. Dette vil kunne la seg gjøre uten problemer, og det er jo flott. I tillegg er man begynt å se på hvor fotballbanen kan plasseres. Om en drøy uke (i uke 12) skal alle brukergruppene jobbe med disse tingene, så skal vi politikere ha et arbeidsmøte umiddelbart etter dette, for å formelt beslutte hvor den nye skolen skal plasseres.

Senere på dagen hadde vi et grundig dialogmøte med Statsforvalteren og Berlevåg kommune om barnevernstjenesten, der forskjellige problemstillinger ble gjennomgått, slik som rekruttering og ny barnevernsreform.

Torsdag var det først møte i Teknisk Styre, så et møte om fiskeripolitikk med Fiskerigruppa og Cod Cluster, og deretter det ukentlige møtet i prosjektgruppa for samlokalisering, der vi bl.a. planla aktivitetene i uke 12.

Fredag hadde styrelederen i Båtsfjord Havn, havnesjefen og jeg et møte om diverse i havna. Deretter var det eiermøte i KLP, som kan melde om at de har klart seg greit igjennom pandemien, og leverer gode resultater til oss kommuner. Deretter var det møte i et nasjonalt ordførerforum som jeg er medlem av, der vi diskuterte forskjellige tema med KS og en rekke stortingsrepresentanter.

Ellers er det gledelig å melde om at regnskapet for Båtsfjord Kommune for i fjor, viser et gledelig mindreforbruk/ overskudd på drifta på drøye 7 millioner kroner. Det er derfor all grunn til å rette en stor takk til alle de flotte ansatte i kommunen, som leverer gode resultater i et krevende år. Noe av resultatet kan selvsagt forklares i ekstraordinære engangsinntekter, men det er uansett viktig at kommunens økonomi er under såpass god kontroll, når vi nå står foran store investeringer.

Ha ei riktig god helg alle sammen!

Ronald