Hei igjen alle sammen, og gratulerer med dagen!

Jeg har alltid syntes at 1. mai er en fin markering og påminnelse for oss alle om at vi ikke skal ta det for gitt at vi lever i et land med svært få forskjeller og ulikheter. Det er stort sett ordnede forhold og forutsigbarhet, og en gjensidig respekt mellom partene i arbeidslivet. Vi står alle på skuldrene til de som har kjempet frem ting som vi i dag tar som selvfølgeligheter, slik som 37,5 timers arbeidsuke og helgefri.

Selv har jeg jo per definisjon ikke arbeid, siden ordfører ikke er en arbeidstittel, men et tillitsverv. Derfor tillater jeg meg også denne lørdagen å skrive noen linjer her til dere, selv om det er 1. mai.

Uka som nærmer seg slutten nå, har bestått av et styremøte i Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre, der vi bl.a. holder på å diskutere bruk av og eierskap til et par av de gamle såkalte «Linjehyttene» inne i parken. Jeg har også avholdt generalforsamling i Båtsfjord Kommunale Boligselskap, der daglig leder og styreleder kunne rapportere om sunn og god drift. Så har jeg deltatt på et møte med Statsforvalteren om anerkjennelse og ivaretakelse av veteranene. Dette er en viktig sak som vi nok glemmer litt, vi har også i Båtsfjord en rekke med personer som har deltatt i forskjellige internasjonale operasjoner, og som kanskje også kan ha helseutfordringer som følge av dette. Vi har også hatt møte i Øst-Finnmarkrådet, der vi bl.a. fikk gjort opp status i forhold til interkommunalt planutvalg og også fikk god informasjon og diskutert med statsforvalter Elisabeth Aspaker. Jeg har også deltatt på generalforsamlingen i Finnmark Havfiske AS, der vi har en liten eierandel. Meget solide tall for 2020, resulterer i et utbytte til oss på knappe 1,3 millioner kroner, noe som selvsagt kommer godt med. Jeg fikk også tatt meg en snartur om bord i flotte «Solheim», som er Freddy Kristiansens nye, toppmoderne båt. God prat og god stemning, selv om det går en smule trått for tiden, med bl.a. usikre markeder.

Ellers har det vært en ny, hektisk uke med brukermøter i prosjektet ny skole/ flerbrukshus. Her nærmer det seg som kjent med stormskritt 23. juni og en endelig avgjørelse om dette blir realisert. Det jobbes intenst med å kna antall kvadratmeter ned, og det kommer ikke til å bli en korridor eller et rom som ikke har blitt vurdert flere ganger i forhold til størrelsen. Når hver kvadratmeter koster rundt 32 000 kroner, er det helt avgjørende at man ikke sløser bort penger. Det er gjort en formidabel innsats av alle de fremtidige brukerrepresentantene og de som styrer prosjektet, og jeg er mektig imponert så langt. Det kommer til å bli et nytt arbeidsmøte for oss politikere den 19. mai, der vi vil få presentert de siste tallene og tegningene, slik at dette også er godt forankret politisk.

17. mai blir i år arrangert på samme måte som i fjor, med et tog på hjul, og samling nede ved havneterminalen. Vi får krysse fingrene for at det dårlige humøret til Kong Vinter som vi i dag opplever har bedret seg til da, slik at rammene rundt dagen blir best mulig. Det var en fantastisk oppslutning i fjor om feiringen, så vi får satse på minst like mange kjøretøy som da.

Ha ei fortsatt god helg!

Ronald