Hei alle sammen!

Dette blir mitt siste ukebrev på denne sida av sommeren. Fellesferien er nå i gang, og ting roer seg derfor kraftig ned. Jeg vil heller legge ut litt bilder og informasjon om enkelthendelser på Facebook, så litt oppdatert skal jeg holde dere.

Vi har denne uka hatt sommerens siste faste møte i krisestaben, og det er jo et meget godt tegn. Men, beredskapen er i aller høyeste grad på plass, og vi kommer selvsagt til å møtes dersom det skulle være behov for det. Som dere ser av nyhetsbildet, er det dessverre fortsatt lenge igjen til vi kan leve (og spesielt reise) som normalt, så det er viktig å ikke senke skuldrene helt enda. Jeg ønsker nok en gang å takke dere alle for å ha bidratt på en helt enestående måte i en krevende tid.

På tirsdag hadde vi hele 6 stortingsrepresentanter og flere rådgivere på besøk i Fiskerihovedstaden. Det var full bredde i fagfeltet til representantene, de sitter i Næringskomiteen, Finanskomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Kommunal- og forvaltningskomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen. Det er alltid hyggelig å få hit sentrale politikere som er nysgjerrige, og som ønsker å lære seg hvordan politiske vedtak slår ut i praksis. Vi diskuterte en rekke tema, der fiskeripolitikken var sentral. Utgangspunktet for diskusjonene var den såkalte kvotemeldinga og den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen. Først hadde Fiskerigruppa et møte med dem, der Båtsfjord og næringslivet ble presentert. Deretter var det full omvisning både på Båtsfjordbruket, Lerøy og om bord i tråleren Doggi. Dagen ble avsluttet med en nydelig middag på Båtsfjord Brygge, der vi bl.a. fikk servert kongekrabbe som flere av representantene selv hadde fisket et par timer før middagen. Vi ble enige om å følge opp diskusjonene til høsten, vi skal jo som kjent delta under høringen om Riksrevisjonens rapport 8. oktober.

Ellers i løpet av uka har vi også hatt et informasjonsmøte med Sparebank1 Nord-Norge, det har vært styremøter i Båtsfjord Havn og i Fiskerigruppa. Jeg var også så heldig å avslutte arbeidsuka med en av de fineste oppgavene som hører til vervet, nemlig å vie et flott par.

Jeg ønsker dere dermed både ei fin helg, og en riktig så fin sommer videre!

 

Ronald