Hei igjen.

Her har dere et litt forsinket ukenytt denne gangen, siden det har skjedd mye i helga som jeg ville ta med.

For første gang på halvannet år, reiste jeg med fly denne uka, i forbindelse med en privat reise. Definitivt et godt tegn på at ting sakte, men sikkert begynner å normalisere seg. Det var spesielt å oppleve hvor annerledes situasjonen nok er i Oslo, sammenliknet med hjemme i Båtsfjord. Store menneskemengder samlet på et begrenset område, er definitivt ikke en fordel under en pandemi. Koronasituasjonen kommer mye tettere på, med utstrakt påbud om, og bruk av munnbind, og en rekke begrensninger med å forsøke å opplyse, oppfordre og kontrollere folkemengdene. Jeg er svært glad for at vi bor slik til at vi kan bevege oss mye friere i lille Båtsfjord og Finnmark, og er nok ikke alene om å (om mulig) bli ekstra glad i plassen vi bor på.

Jobbmessig begynte uka med et møte med Statsforvalteren og Fylkeskommunen, i forbindelse med noen justeringer som har blitt gjort, og som fortsatt vil bli gjort med det nye bygget på skoletomta. Møtet var meget bra, og vi ble møtt av en svært konstruktiv og løsningsorientert holdning fra forvaltningen, som sikrer at bygget blir utformet slik at vi ivaretar så mange hensyn som mulig, i forhold til bl.a. trafikkavvikling, naboene og nærmiljøet ellers.

Onsdag deltok jeg på et internt møte på kommunehuset, der de ansatte ble informert om bl.a. den nye sektormodellen som kommunestyret vedtok i juni og de omstillingene denne medfører, samt en del ombygginger som er planlagt på huset.

Torsdag ble det en del møtekollisjoner, så det jeg rakk over, var store deler av møtet i teknisk styre, deler av et eiermøte i VEFIK (det interkommunale revisjonsselskapet som vi benytter), og et møte med fem andre ordførerkollegaer i forbindelse med et høringsforslag som ligger ute i forbindelse med den såkalte leveringsplikten.

Torsdag fikk vi jo også nok en påminnelse om at koronaen fortsatt er til stede, med fem nye smittetilfeller, der fire av disse er bekreftet, og ett har slått ut på hurtigtest. Disse tilfellene har resultert i kun 4 stykker i karantene, så det kommer nok til å gå fint også denne gangen. Det nye nå, var at vi måtte gå ut og be folk om å være oppmerksomme på eventuelle symptomer, siden en av disse har spist lunsj og middag to dager denne uka på en av våre spisesteder. Dette er ikke dramatisk på noen som helst måte, men resulterte i at AMK dessverre fikk en del telefoner, og vi dermed måtte oppfordre folk til ikke å ta kontakt med dem, da de ikke sitter med førstehånds informasjon om situasjonen hos oss. Hvis det er spørsmål i forbindelse med slike hendelser, ber jeg dere om å enten sende en e-post til korona@batsfjord.kommune.no, eller ringe til koronatelefonen på 90298228, så skal vi forsøke å informere så godt vi kan.

Fredag var det en spesiell og stor dag. Vi fikk endelig anledning til å avduke en byste av Kjell Olaf Larsen på enden av promenadekaia. Tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen foretok selve avdukingen, og gratulantene stod i kø overfor en svært forfjamset og overrasket hovedperson, som vi hadde klart å holde dette hemmelig overfor. Dette er en svært velfortjent hyllest av en hedersmann, og jeg synes at teksten på bysten beskriver ham svært godt, han har virkelig både vært «Fiskekjøper og samfunnsbygger».

Lørdag inviterte Cod Cluster, som er den næringsklyngen som Båtsfjord er en del av, til en fullpakket dag der fiskeindustrien var i fokus. Temaet for dagen var det vi alltid har jobbet knallhardt for i Båtsfjord, nemlig helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien. Her fikk forsamlingen i kinosalen, og flere hundre stykker som fulgte dette på nett, først presentert en rekke forskningsmateriale og statistikk, som la et godt grunnlag for neste halvdel av programmet. Det var satt av god tid til en grundig fiskeripolitisk debatt, der Fiskeri- og sjømatministeren og 6 stortingskandidater deltok. Jeg opplever at vi fikk godt belyst hvilke standpunkter de forskjellige partiene og kandidatene har nå i sluttspurten av valgkampen frem mot valget om kun 2 uker.

Ha en riktig god søndag videre!

Ronald