Hei igjen.

Da er en spennende uke straks tilbakelagt.

Jeg deltok først på et møte om Korona med statsforvalteren, der vi fikk oppdatert informasjon fra Helsedirektoratet, FHI og Utdanningsdirektoratet. Situasjonen er jo som kjent at smitten sprer seg raskere enn beregnet for tiden, særlig blant unge. Men andelen av befolkningen som er vaksinerte er jo allerede høy og øker for hver dag som går, så konsekvensene av økningen er ikke så store som de ville ha vært tidligere i pandemien.

Tirsdags ettermiddag og kveld var rådmannen, ass. rådmann, økonomisjefen, helse- og omsorgslederen og jeg i Berlevåg. Her møtte vi Kommunal- og moderniseringsdepartementet og statsforvalteren sammen med Nesseby, Tana og Berlevåg kommune. Tema for møtet var det interkommunale samarbeidet som vi jobber med, innenfor tjenesteområdene IT, barnevern, økonomi og helse. Dette er et prosjekt som er svært godt mottatt fra statlig hold, og det blir spennende å følge utviklingen fremover.

Onsdag var det først møte i næringsstyret og formannskapet. Her tildelte vi midler til en rekke spennende prosjekter, og det er flott å se hvor mye som rører seg rundt omkring i næringslivet. I tillegg besluttet vi å investere i to nye, helelektriske varebiler som vaktmesterne skal disponere.

Etterpå var jeg invitert på ungdomstrinnet på Båtsfjord skole. Her var jeg med i en jury som skulle vurdere forskjellige løsninger med å forbedre søppelhåndteringen om bord i fiskeflåten, som elevene var utfordret på. En oppgave midt i blinken for ungdommer i Fiskerihovedstaden, altså. Vi ble presentert for mange spennende forslag, og det var utfordrende å finne en vinner.

Rådmannen og jeg hadde deretter et møte med representanter fra selskapet SALT, som nylig har etablert seg i Båtsfjord. De har funnet seg godt til rette hos oss, og har blitt godt tatt imot. Vi heier selvsagt på dem, og de vil være et viktig bidrag til Fiskerihovedstaden. På kvelden var jeg sammen med en rekke andre selskap med på en hyggelig middag som SALT inviterte til.

Torsdag var jeg med på et innledende møte med KS Konsult, som skal hjelpe oss i forbindelse med det utviklingsprogrammet som kommunestyret har bestilt, i forbindelse med de store investeringene som er besluttet. Her skal administrasjonen og organisasjonene i felleskap legge planene for hvordan kommunen best mulig skal ruste seg for fremtiden. Dette blir veldig bra!

Fredag var Tom fra Linken Næringshage og jeg i Vadsø. Her var vi med på et statusmøte i prosjektet Varanger=Utvikling. Her fikk vi presentert og diskutert utfordringer og forslag til løsninger for samfunns- og næringsutvikling i regionen vår. Dette er et viktig og svært interessant prosjekt, der vi i Båtsfjord som alltid vil være en aktiv part.

Ha ei riktig god helg!

Ronald