Hei igjen.

Denne uka ble det en del kilometer i bil på tur i møter.

Uka åpnet med møte i Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre i Varangerbotn. Her behandlet vi en lang rekke saker, og fikk gjort opp status for en del pågående prosjekter. Blant annet er det jo gledelig å se at den løsningen som vi valgte for at man kan gå tørrskodd over kjosen i Ordo, fungerer helt utmerket. På mandag starter man å sette opp ny gapahuk også i Ordo, så det er bra. Ellers er det jo gledelig å se at fjellreven har ynglet godt inne i parken. Møtedokumenter og annen informasjon finner dere på www.nasjonalparkstyre.no/varangerhalvoya.

Tirsdag hadde vi et møte i en gruppe av ordførere som skal spille inn forslag i forbindelse med en høringsrunde som omhandler de såkalte pliktordningene for trålere. Deretter satte jeg kursen mot Mehamn, og det første fysiske møtet i Øst-Finnmarkrådet på ett år. Her hadde vi også en rekke saker på programmet, bl.a. aktivitetsplanen fremover, et prosjekt for tilrettelegging av bobiler, felles innkjøpsprosjekt, samling av ungdomsrådene i øst, interkommunalt planarbeid og et desentralisert tilbud for matematikk for sykepleiere. Vi fikk også informasjon fra en rekke forskjellige hold. Bl.a. fra vertskommunen Gamvik, den nye 420V kraftlinja til Seidafjellet, transportløsninger i Nord-Norge, praksiskoordinator mellom UiT og kommunene her øst, og til slutt et spennende filmprosjekt om gjenreisningen etter andre verdenskrig.

Torsdag hadde vi ukemøtet med organisasjonene, der utviklingsprogrammet «Bærekraft 25» ble diskutert.

Søndag og mandag er det som kjent Stortings- og Sametingsvalg. Drøye en tredel av båtsfjordingene har forhåndsstemt, og det er jo bra. Uansett hvilket parti man kjenner seg igjen i, er det viktig at å benytte seg av vår fantastiske rett til å være med på å bestemme hvem som skal styre landet de neste fire årene.

God helg og godt valg!

Ronald