Hei igjen.

Da er jeg straks på tur på fjellet for å nyte naturen og speide etter ryper, etter rapporten fra uka som straks er over.

Først noen tanker rundt Stortingsvalget. Det er jo en spennende situasjon som nå har oppstått, der det politiske landskapet nasjonalt har endret seg totalt. Vi må nå rette et sterkere fokus mot helt nye politiske miljø, som det må samarbeides tett med. Det har vært en svært god og nyttig kontakt mellom oss og nåværende regjering, samt opposisjonspolitikere, og dette både håper og tror jeg vil fortsette når den nye regjeringen kommer på plass. Det har vært mye aktivitet denne uka, der jeg først har jobbet med et høringsinnspill som vi og syv andre kommuner har sendt inn i forbindelse med de såkalte plikttrålerne. Jeg har også jobbet tett med flere andre senterpartipolitikere i et fiskeripolitisk råd, som i dag vil sende inn innspill til sentralstyret og de tre som sitter i forhandlingsutvalget for den regjeringen som vi forhåpentligvis kommer til å bli en del av.

Så til lokale begivenheter. Jeg satt i tellekorpset mandags kveld, der vi telte opp stemmene i Båtsfjord. Jeg har lyst til å takke alle de ansatte og politiske kollegaer som har bidratt undervis med dette omfattende arbeidet, som krever høy grad av profesjonalitet.

Tirsdag hadde vi et møte i Fiskerihovedstaden Invest, der vi bl.a. har fått en oppdatering på de spennende planene til selskapet Patriot. Jeg var også til stede på et møte mellom SalMar, Båtsfjord Jeger- og Fiskerforening og den gruppa med politikere som er valgt til å følge aktiviteten i Syltefjorden. Møtet var svært konstruktivt, og det er enighet om å gå sammen om å lete etter gode løsninger for overvåking og beredskap i elva, noe som også forhåpentligvis kan overføres til de utfordringene som pukkellaksen representerer.

Onsdag hadde vi møte i kommunestyret, der vi bl.a. bevilget penger til prosjektet «Bærekreft 25», som jeg har informert om tidligere, og vedtok at vi skal søke medlemskap i foreningen «Museene for gjenreisning og kystkultur i Finnmark».

Torsdag hadde vi ukemøtet med organisasjonene, og i styringsgruppa for nybygget på skoletomta. Etterpå hadde Nico Rantala og jeg et møte om hvordan vi skal få formidlet informasjon om byggingen på best mulig vis. Vi er enige om å lage en egen, ukentlig informasjonsplakat som legges ut på nett, for å se hvordan det fungerer og blir mottatt. I tillegg jobbes det med å få montert opp et webkamera oppe ved helsesenteret, der man kan følge riving og bygging fortløpende.

Fredag hadde vi et strategimøte i Fiskerigruppa, der vi diskuterte hvordan vi skal jobbe fremover med forskjellige aktiviteter. Det jobbes på svært mange fronter, og det er nødvendig å systematisere dette arbeidet på en skikkelig måte.

Ha ei riktig god helg i det nydelige høstværet!

Ronald