Hei igjen!

Høsten har definitivt overtatt for sommeren, og mørket senker seg tidligere og tidligere for hver dag som går.

Forrige uke ble som kjent avsluttet med en historisk begivenhet, med innsettelse av vår «egen» prest i Båtsfjord, som nå også har startet sitt virke som sokneprest hos oss. Det var en flott og høytidsstemt seremoni, og meget god stemning under kirkekaffen og middagen etterpå. Jeg ønsker Anne Kirsti lykke til i sin prestegjerning her hos oss i mange år fremover!

Ellers har uka bestått av en del faste møter. Styringsgruppa for samlokalisering har hatt sitt ukentlige møte, og er nå i full gang med å se på kulturfunksjoner som kan være aktuelle å legge i tilknytning til det nye skole-/ flerbruksbygget. I tillegg er de i full gang med å kartlegge ny barnehage. Vi har også selvsagt hatt møte i krisestaben, der skuldrene nå heldigvis har senket seg litt, etter den siste tidens smittetilfeller. Det ukentlige møtet med fagforeningene har jeg også deltatt på, der det bl.a. diskuteres omorganiseringer og prosedyrer for ansettelser.

Onsdag fikk vi presentert resultatene av en kartlegging som er blitt gjort av Nordskogen Skole. Veldig konkret og god gjennomgang, som blir fulgt opp av skoleledelsen. Samme kartlegging skal bli gjort på Båtsfjord skole. Dette er en fin måte å jobbe på, spesielt nå når skolene skal slås sammen til en.

Linken Næringshage inviterte til frokostmøte denne uka, der det ble informert grundig om en rekke ting som foregår i Fiskerihovedstaden for tiden, slik som utbygginger på Lerøy, sammenslåingen av klyngene i Båtsfjord og på Myre, de spennende planene for utvidelse som Båtsfjord Brygge har, i tillegg til det som rører seg eller i havna og i industrien.

Ha ei fortsatt fin helg i regnværet.

Husk, hold avstand, vask hendene og ta vare på hverandre!

 

Ronald