Hei igjen alle sammen.

I dag klokka 16 settes det som kjent punktum for 562 dager med et Norge som vi får håpe vi aldri får oppleve igjen. Dette er en viktig milepæl, som vi kan takke de nesten 8 millioner sprøytestikkene med vaksine som er satt. Så dette en fantastisk dag, der vi endelig kan begynne å leve livene våre tilnærmet som normalt igjen!

Ellers har uka som vanlig inneholdt mye forskjellig. Rådmannen og jeg har vært i Berlevåg igjen, der vi møtte det såkalte generalistkommuneutvalget, som skal vurdere forutsetningene og rammene til slike kommuner som oss. Vi skal levere tjenester av like god kvalitet og i samme omfang som kommuner som er både 10 og 100 ganger større enn oss, og det er selvsagt utfordrende. Dette er jo også årsaken til at vi har inngått et samarbeidsprosjekt med Berlevåg, Tana og Nesseby innen IT, økonomi, barnevern og forvalting av helsetjenester, og dette informerte vi utvalget om.

Jeg har ellers vært i møte med Norges Arkitekthøyskole, som har vært på en studietur i Øst-Finnmark, formannskapet har blitt orientert om status for arbeidet som nå er i gang med forvaltningskontoret innen helse, det har vært frokostmøte med Linken Næringshage og medlemsmøte i Fiskerigruppa, og vi har hatt et møte i prosjektet Varanger=Utvikling, der rapporten fra dette prosjektet vil være klar før jul. Så har vi også hatt et langt og nyttig møte med veiledningskorpset innen barnevern, der spesielt den nye modellen der Nesseby skal være vertskommune for det interkommunale samarbeidet innen denne svært viktige tjenesten var tema.

Ha ei riktig god helg!

Ronald