Hei igjen.

Her er en flunkende ny rapport fra uka som straks er over. Litt lengre enn vanlig, men det får dere bære over med, siden det har skjedd litt av hvert av lokal og nasjonal karakter.

Uka startet med et utvidet styremøte i Fiskerihovedstaden Invest. I tillegg til å behandle en søknad, hadde vi en grundig gjennomgang med påfølgende diskusjon om dette selskapet. Det er en lang liste med selskap som har vært i vårt system, og totalt sett ser vi at man har truffet bra på mål, der man skal være en bidragsyter i en innledende fase av selskap som er under oppstart. Men det er selvsagt områder som kan forbedres, og vi ser at vi bl.a. ikke er treffsikker/ fleksibel nok i forhold til prioriteringsområdene, samt at betingelsene våre ikke har vært konkurransedyktige med det rentenivået som har vært de siste årene.

Tirsdag hadde vi et forberedende møte i prosjektet Bærekraft 25. Neste uke får vi besøk av de som skal hjelpe oss med å stake ut kursen fremover for kommunen, og det er satt opp en rekke møter og samtaler med både politisk og administrativt nivå.

Onsdag hadde vi møte i Formannskapet. Der hadde vi grundige diskusjoner om spesielt kommunens økonomi, og situasjonen i barnevernet. I tillegg hadde vi på slutten av møtet en god diskusjon rundt saken om Straumskjær Eiendom AS (Norlita), som jo var høyst aktuell, siden det var en artikkel om denne saken i avisa samme dag. Møtet ligger tilgjengelig på kommune-TV.

Etter formannskapsmøtet deltok jeg i et representantskapsmøte i VEFIK, som er det revisjonsselskapet som vi benytter. Her vedtok vi neste års budsjett og økonomiplan, samt å starte prosessen med å fusjonere selskapet med KomRevNord IKS.

I tillegg ble den nye regjeringens nye politiske plattform lansert samme dag, noe som selvsagt er et meget viktig dokument for oss i Fiskerihovedstaden lengst nordøst i landet. Jeg har lest igjennom plattformen, men punktet om fiskeri og havbruk er selvsagt studert ekstra grundig. Her ligger det mange muligheter for å omgjøre disse ordene i praktisk politikk. Jeg registrerer med glede at det er lett å kjenne igjen arbeidet som har blitt lagt ned i å fokusere på helårlige arbeidsplasser på hav og land, og at man må drive med aktiv politikk for å styrke sammenhengen mellom sjø- og landsiden.

Så det er vel ikke overraskende at mine første to turer til Oslo og Stortinget før jul allerede er planlagt, her skal det jobbes knallhardt!

Onsdags kveld kom dessvere terroren på besøk til Norge igjen, der en alvorlig psykisk syk person henrettet vilkårlige, uskyldige personer i Kongsberg. Dette er en helt forferdelig, uvirkelig og tragisk hendelse.

Torsdag ble den nye regjeringen presentert, og den nye fiskeriministeren Bjørnar Skjæran kjenner jeg ikke fra før, så han skal jeg knytte kontakt med. Her kan nok Kristina Hansen, som er hans statssekretær bidra, for hun kjenner jeg. Ellers er jeg spesielt fornøyd med at Bjørn Arild Gram er vår nye Kommunal- og moderniseringsminister, han har imponert meg stort som leder av KS. At Trygve Slagsvold Vedum nå sitter i stolen som finansminister er jo også kjempebra, selv om jeg tipper at hans besøksfrekvens til oss i Båtsfjord nå går kraftig ned.

Ellers har vi også hatt et nytt møte i byggeprosjektet på Båtsfjord Skole, og ny informasjonsplakat derfra er lagt ut.

Som opplyst av Teknisk Etat, er nå Havnegata stengt frem til neste fredag. Mandag begynner lukta av asfalt å bre seg i området, og det skal virkelig være deilig å bli ferdig med dette prosjektet, som har vart i hele tre år. Jeg liker ikke champagne, men er fristet til å sprette en flaske kun for å markere at vi kan legge bak oss dette.

I morgen er det jubileumsgudstjeneste i Båtsfjord Kirke, som jeg gleder meg til å være med på. Det er lagt opp til et flott program, så jeg håper at det er mange som møter opp.

Ha ei riktig god helg!

Ronald