Hei igjen alle sammen.

Forrige søndag hadde jeg gleden av å være med å feire Båtsfjord Kirkes 50-årsjubileum. Det ble en flott og verdig markering med mange gode historier, og flotte innslag fra musikkforeninga og damekoret.

Mandag hadde vi først et felles styremøte i Fiskerigruppa og Cod Cluster, der vi diskuterte hva som skal legges vekt på i reguleringsmøtet nå på mandag. Her vil vi selvsagt holde trykket oppe på ferskfiskordningen og levendelagring, slik at disse tiltakene opprettholdes og helst styrkes.

Deretter hadde vi en grundig gjennomgang av neste års økonomiske rammer, og startet med dette opp arbeidet med budsjettet for neste år. Vi står foran store utfordringer fremover de neste årene, med store investeringer og omorganiseringer, så det er som alltid viktig å ha kontroll på økonomien, slik at tjenestene til innbyggerne ivaretas på best mulig vis.

Tirsdag deltok jeg på et nytt møte med Statsforvalteren, FHI og Helsedirektoratet. Her ble det bl.a. diskutert hvilke tiltak man kan gjøre i forhold til helsepersonell som ikke er vaksinert.

Etterpå deltok jeg på et møte som KS Konsulent hadde med ledergruppa, i prosjektet Bærekraft 25.

Onsdag hadde vi først samme møte i formannskapet med KS Konsulent, før jeg satte kursen mot Tromsø. Her deltok jeg på en samling med Lerøy, der vi fikk presentert en oppdatert status om deres aktiviteter og planer, og hadde gode diskusjoner om våre felles utfordringer og muligheter.

Torsdag deltok jeg på mitt første møte i fylkestinget (der jeg er vararepresentant), som denne gang ble holdt i Vadsø. En lang rekke med saker ble behandlet, og en rekke uttalelser ble vedtatt. Interessant og lærerik dag. Jeg fikk også tid til å ta en tur innom næringslivsdagen, som ble arrangert av Sparebank1 Nord-Norge, Vadsø Kommune, iFinnmark og Vadsø Næringsforening. Det var et flott arrangement, med et vidt spenn av foredragsholdere. Jeg deltok også i en liten debatt med mine gode kolleger i Vardø, Vadsø og Tana, om hvordan vi ser for oss utviklingen i regionen de neste årene.

I går fredag var jeg tilhører i Tingretten i Tana, under saken mellom Båtsfjord Havn og Kystverket, i forbindelse med den omfattende saken der to av kaiene våre ble ødelagt i forbindelse med mudringen. Dette var siste dag etter hele tre ukers behandling i retten, så det blir særdeles spennende hva resultatet blir. Vi ble lovet at dommen skal foreligge før jul.

Innimellom fikk jeg også tid til å kontakte en rekke bedrifter, for å høre om de vil bidra i år også til årets innsamlingsaksjon. Her var det bare positive tilbakemeldinger og god stemning, og jeg setter stor pris på bidragene fra dere alle sammen! De som ikke har blitt kontaktet, men som ønsker å bidra, kan ta kontakt med meg, så får vi lagt dere inn.

Dermed minner jeg dere alle på morgendagens aksjon «BARN, IKKE BRUD», som i år er viet Plan Internationals arbeid mot barneekteskap. Gå inn på blimed.no for mer informasjon, Vippsnummeret til aksjonen er 2133.

Ha ei riktig god helg!

Ronald