Hei igjen alle sammen.

Denne uka startet med et møte der kommunene Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby og Berlevåg, der vi diskuterte å ta opp igjen tråden med å jobbe sammen under den felles merkevaren Norske Parker.

Deretter satte jeg kursen mot Tromsø, der det ventet noen spennende dager. Her deltok jeg på kommunemøte med Statsforvalteren, der spesielt oppvekstreformen ble diskutert. Her blir som kjent ansvaret for å legge trygge og gode rammer rundt barnas oppvekst lagt over til oss kommuner, særlig når det gjelder hvordan barnevernet organiseres og finansieres. Kort fortalt, jo bedre vi er når det gjelder å forebygge tidlig, desto bedre kommer vi ut økonomisk.

Etter lunsj tirsdag, startet KS sin høstkonferanse, og etter det igjen fylkesmøte. Her var selvfølgelig statsbudsjettet svært sentralt, men også fastlegeordningen, hvordan inntektssystemet er utformet, generalistkommunenes utfordringer og ikke minst demografiutfordringene nå og fremover var blant temaene som stod på programmet.

Vi fikk også vedtatt en rekke gode uttalelser som skal sendes inn, innenfor temaene statsbudsjettet, det grønne skiftet og demografi.

Onsdag hadde vi et effektivt og godt møte i kommunestyret, der vi bl.a. fikk en status og diskusjon om økonomien hittil, ga tilleggsbevilgninger til barnevernet og Solbakken Bofellesskap (tidligere kalt PU-boligene), og innvilget en søknad om å være med å finansiere en flunkende ny og flott julegate.

Torsdag hadde vi ukemøtet med organisasjonene og resten av dagen og fredag ble benyttet til å rydde unna en del henvendelser, samt planlegge en Oslo-tur på mandag.

Ha ei riktig god helg i det nydelige vinterværet!

Ronald