Hei igjen.

Nok en spennende uke for min del nærmer seg slutten.

Uka startet som vanlig med møte i krisestaben. Vi kan nå legge bak oss en periode nå med ingen nye smittetilfeller. Det skyldes ikke bare tilfeldigheter og flaks, selv om smitte kan dukke opp selv om vi alle bidrar til å redusere risikoen. Årsaken til dette er en kombinasjon av at de som fikk påvist smitte har oppført seg i henhold til retningslinjene, og at vi alle gjør en innsats i denne langdryge dugnaden.

Mandag hadde vi også et møte om psykisk helse og rusarbeid, der spesielt den nye planen i forbindelse med dette arbeidet var tema. Det ble gode diskusjoner rundt viktige tema.

Tirsdag hadde vi medlemsmøte i Fiskerigruppa, der tema som vanlig var aktuelle store og små saker som rører seg i Fiskerihovedstadenden. Så fulgte møte i Øst-Finnmarkrådet, der sakslista bl.a. inneholdt økonomi, opprettelse av interkommunalt planutvalg for kystsoneplaner, arbeidsgruppa for internasjonale saker og besøksforvaltning innen reiselivet. I tillegg fikk vi en rekke orienteringer fra KS, Varanger Kraft, Berlevåg kommune, Finnut, Norway King Crab, Ny Energi/ Davvi vindkraft og Sør-Varanger Utvikling. Vi vedtok også en rekke uttalelser, bl.a. i forhold til Kongekrabbeforvaltingen og meieristrukturen. Med andre ord et omfattende møte med et bredt spenn i sakene.

Hele onsdagen var viet til Formannskapets sitt første budsjettmøte, der vi meislet ut de første retningene i forhold til neste års drift og investeringer, samt årene fremover. Møtet viser at det i det store og hele er bred enighet mellom alle tre partiene hvilken retning vi ønsker Båtsfjord skal ta i forhold til økonomien. Så utgangspunktet for det videre arbeidet er veldig bra, og vi har fått oversendt oppdaterte budsjetter med justeringene som ble foreslått under møtet. 2. desember skal vi i Formannskapet møtes igjen for å vedta vårt forslag til de endelige budsjettene, som umiddelbart legges ut til offentlig gjennomsyn, for så å tas opp til endelig behandling i Kommunestyret 16. desember.

Torsdagen besto av ukemøtet med organisasjonene, samt møter innen Helse- & omsorgssektoren, der arbeidsmiljøet var tema. Samme dag fulgte jeg også med spenning med på offentliggjøringen av de nye opptakene av nasjonale klynger. Det var all grunn for meg til å spandere kaker til gjengen nede på Linken Næringshage, for å gratulere dem med at klyngen Cod Cluster nå er tatt opp som såkalt Arena Pro medlem. Dette medfører at finansieringen av deres omfattende arbeid i samarbeid med miljøet i Nordland og Troms de neste fem årene er sikret, noe som gir fantastiske muligheter for Fiskerihovedstaden, kysten i nord og fiskerinæringa.

Fredag deltok jeg bl.a. på et møte med brannsjefen, teknisk sjef og rådmannen om brannberedskapen og den nyinnkjøpte brannbilen, og en arbeidslunsj med deler av styret i Fiskerigruppa.

Husk, vask hendene, hold avstand og ta vare på hverandre.

Ha ei riktig god helg alle sammen!

 

Ronald