Hei igjen.

En uke med mye styr rundt drikkevannet vårt er tilbakelagt, men det har selvsagt skjedd andre ting i min verden også.

Hele mandagen var rådmannen og jeg i Berlevåg, der vi sammen med rådmannen og ordføreren hadde en full gjennomgang av det interkommunale samarbeidet som vi har med Berlevåg innen barnevern. Det ble også diskutert i forhold til veien videre i prosjektet der vi ser på muligheten for å utvide det interkommunale samarbeid til også Tana og Nesseby.

Tirsdag og onsdag gikk med til situasjonen med drikkevannet, der vi hadde møter både internt og med mattilsynet.

Torsdag hadde vi styremøte i Finnmark Havfiske, ukemøtet med organisasjonene, møte i styringsgruppa for samlokalisering, og et møte med organisasjonen Norsk Vann. Det er nå valgt arkitekt for nyskolen, så det blir spennende å se hva som blir presentert derfra etter hvert. Det kommer til å bli innkalt til et informasjonsmøte så snart det er klart noe som kan presenteres.

Fredag hadde vi et felles informasjonsmøte om Nord-Troms og Finnmark Friluftsråd. I tillegg fikk vi signaler om at det var endringer på gang i forhold til drikkevannet.

Når det gjelder drikkevannet, er det ingen tvil slik jeg ser det at mattilsynets håndtering kan karakteriseres som svært kritikkverdig. At innbyggerne, som allerede er slitne av korona og bekymringene rundt pandemien, settes i en situasjon med usikkerhet om vannet vårt er trygt å drikke, er ikke greit. Men, det er jo uansett svært gledelig at vannet nå er friskmeldt, og at vi kan drikke vannet med god samvittighet, slik vi har gjort i 17 år.

Ellers er det jo Samefolkets dag i dag, så da er det bare å skrive lihkku beivviin/ gratulerer med dagen, og ønske dere alle ei riktig god helg!

Ronald