Hei alle.

En ny uke er nå straks tilbakelagt, og dermed kommer det nok ei oppsummering fra min lille verden.

Denne uka har vi hatt de faste møtene, der møtet i krisestaben fortsatt heldigvis blir gjennomført med senkede skuldre. Vi nærmer oss 100 personer som har fått første dose med vaksine, og registrerer heldigvis også en merkbar positiv dreining i forhold til antallet som takker ja til å ta vaksinen. Det kom nye nasjonale retningslinjer i går fredag. Regjeringen endrer noe, men holder fortsatt igjen på en del områder. Dette er forståelig, spesielt med tanke på de nye, mer smittsomme variantene, selv om en del tiltak nok kunne vært mer regionalt tilpasset. Vi ser bl.a. nå at neste ukes møte i kommunestyret, som skulle foregå på nett, nå kan avholdes fysisk, som jo er en stor fordel.

Havnesjefen og jeg hadde et lunsjmøte på mandag, der jeg ble oppdatert på hva som rører seg i hans verden, spesielt med tanke på de utbyggingene som pågår og som er planlagt.

Tirsdag hadde vi møte med statsforvalteren, der vi bl.a. ble oppdatert fra FHI om smittebildet og vaksinefremdrift. Jeg var også invitert til å holde et kort innlegg i forhold til grensestenging og importsmitte, der jeg var tydelig på at det er viktig at man fortsatt har gode rutiner ved grensene for å kunne holde kontroll. Etterpå hadde vi møte i Øst-Finnmarkrådet, der vi bl.a. gikk enstemmig inn for å stille oss bak de forslagene som Båtsfjord og fem andre kommuner har levert inn i forhold til de såkalte pliktrålerne og ferskfiskbonus på disse.

Onsdag hadde vi møter både i Fiskerigruppa, der vi diskuterte diverse høringsinnspill, og i Fiskerihovedstaden, der vi snakket om profilering fremover. Om kvelden deltok jeg på et webinar om politimeldingen.

Torsdag deltok jeg på et møte med fylkeskommunen, i forhold til at de overtar de regionale flyrutene, også kalt FOT-rutene, fra 2022. På møtet ble det fra fylkeskommunens side signalisert at det vil være utfordrende å opprettholde samme tilbud som i dag. Vi vil derfor følge saken tett opp fremover, siden flyrutene i Båtsfjord allerede er på det jeg anser som et minimum av det som må kunne forventes. Etterpå hadde vi et møte i prosjektgruppa for samlokalisering.

Fredag hadde vi et møte med Mattilsynet, for å følge opp saken med drikkevannet. Det var et godt og konstruktivt møte, der vi fikk uttrykt våre synspunkter i forhold til deres håndtering i saken, og der de var tydelige på at de er i gang med interne evalueringer, for å kunne lære av sine feil. Vi har nå fått ryddet denne saken av veien, og ser frem mot et fortsatt godt samarbeid med dem.

Ha ei riktig god helg videre.

 

Ronald