Vi har en svært aktiv kulturskole, gode muligheter til jakt og fiske, turmulighetene og en attraktiv lakseelv et steinkast unna.

Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen.

Båtsfjord har god kommunikasjon med fly og hurtigrute.

 

Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Les mer på www.batsfjord.kommune.no.

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

 

Båtsfjord brannvesen – Ledige stillinger

 • Innsatslede/ Skadestedsleder
 • Utrykningsleder
 • Vi søker også etter brannkonstabel

Om stillingen:

Brann- og redningstjenestene delt i to avdelinger. Forebyggende og beredskap. Beredskapsavdelingen består av 5 uttrykningsledere og 5 innsatsledere med hjemmevakt i 5- delt vakt ordning og 16 deltidsmannskaper.

Stillingene inngår i hjemmevaktordning i 5- delt ukevakt turnus.

 

Ved beredskapsavdelinger er det ledig 2 stillinger i overordnet vaktordning ved brannvesenet.

 

Stillingene er spennende, og gir stor mulighet for faglig og personlig utvikling. Tiltredelse så snart som mulig.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utrykningsledelse / Skadestedsledelse ved branner, helseoppdrag, ulykker og andre hendelser.
 • Overordnet HMS- arbeid på arbeidssted/skadested.
 • Holde seg oppdatert innen fagfeltet, bidra til positiv sikkerhetskultur og holdningsskapende arbeid i korpset.
 • Planlegging/gjennomføre øvelser og møter ved behov.
 • Innsats som mannskap ved uttrykninger som finner sted utenfor turnus

 

Stillingens ansvarsområde

 • Ansvar for utrykningsledelse/skadestedsledelse i delt vaktturnus.
 • En av de viktigste arbeidsoppgavene er å være et koordinerende ledd i innsatstyrkene (samarbeid med politi, ambulansetjeneste og andre offentlige etater).
 • Planlegging/gjennomføre øvelser og møter ved behov.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Kvalifikasjoner iht. forskrift om organisering og dimensjonering av

Brann- og redningsforskriften § 42(§41). Leder for beredskapsutdanning deltid vil få beredskapsutdanning iht lovkrav. Og må forplikte seg til å oppfylle krav innen rimelig tid. Kvalifikasjoner som uttrykningsleder i brannvesen§ 41.

 • Relevant erfaring, fortrinnsvis fra brann- og redningstjeneste.
 • Søkere må kunne fremlegge politiattest (uttømmende politiattest) før ansettelse.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ledererfaring
 • Førerkort klasse C1, C
 • Kode 160, utrykningskjøring

 

 

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med

Kjetil Kristiansen, tlf: 900 70 834

e-post: Kjetil.kristiansen@batsfjord.kommune.no