Båtsfjord kommune har ikke ansvaret for tilgangen til kameraene nevnt under her. Eventuelle feil / problemer må rettes til kameraeier.

>>Kamera over Båtsfjord Havn  (Eier/drift : kystnor.no)

 

>>Kamera på Gednje veistasjon (Fv. 890/891 Kongsfjord/Båtsfjordfjellet)

(Eier: Statens vegvesen)